Grieg Seafood hadde et resultat etter skatt på 181,3 millioner kroner i 3. kvartal 2016, opp fra 6,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat pr. aksje endte på 1,55 kroner, opp fra 5 øre i samme kvartal i fjor.God kontantstrøm og styrket balanse gir grunnlag for utbytte. Styret bruker derfor sin fullmakt fra årets generalforsamling og har besluttet et utbytte på 1 kroner per aksje, heter det i kvartalsrapporten.Resultat før skatt var 236,4 millioner kroner, opp fra 19,1 millioner kroner i samme kvartal i 2015.Driftsresultatet var 279 millioner kroner, mot 48,7 millioner kroner i 3. kvartal 2015.Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble 186 millioner kroner, opp fra -44 i 2015. Slaktevolumet i 3. kvartal 2016 var ned 28,5 prosent, fra 19.480 tonn til 13.911 tonn.Konsernets driftsinntekter ble 1.553 millioner kroner, opp 25 prosent fra samme periode i 2015.ASA-kostnaden er over det normale som følge av høy kostnad i forbindelse med økt avsetning til ledelsens opsjonsordning. Dette utgjør 8 millioner i kvartalet, og må sees i sammenheng med øket aksjekurs, heter det i kvartalsrapporten.Hovedtrekk i 3. kvartal 2016* Godt kvartal med EBIT på MNOK 186 (EBIT/kg NOK 13,3).* NOK 1 per aksje i utbytte.* Fortsatt sterkt marked.* EBIT/kg NOK 15,2 i Norge.* Kontraktsandel på 47%.* God og stabil biologi.* EBIT/kg på NOK 4,0 i BC.* Alger har gitt utfordrende produksjon (nedskrivninger på NOK 5 per kg i kvartalet).* Mer robust produksjonsplan for ferskvann og sjø under arbeid.* EBIT/kg NOK 15,9 på Shetland.* Tilfredsstillende resultat.* Lus, AGD og alger har gitt varierende produksjon gjennom kvartalet.* Forventet slaktevolum 2017 på 73 000 (+11%), hvorav 48 000 tonn fra Norge (66% av totalt slaktevolum).* Søker om 10 utviklingskonsesjoner.