Greide nesten å doble resultatet

I 3. kvartal 2016 fikk Ekornes et nettoresultat på 99,6 millioner kroner, mot et resultat på 52,4 millioner kroner for et år siden. Resultat før skatt ble på 150,7 millioner kroner, mot et resultat på 73,5 millioner kroner året før.Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på 165,7 millioner kroner, mot et driftsresultat på 95,4 millioner kroner i 3. kvartal 2015.Ekornes omsatte i perioden for 712,8 millioner kroner, mot 767,4 millioner kroner for et år siden.Ordreinngangen i 3. kvartal utgjorde 836 millioner kroner, en økning på 10 prosent sammenlignet med samme periode i 2015. Samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var på 254 millioner, opp fra 198 millioner året før. Etter kvartalet, i andre halvdel av oktober, besluttet konsernet å redusere selskapets indirekte aktiviteter med inntil 50 stillinger.Her finner du kvartalstallene Her finner du presentasjonen


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker