Havila Shipping ASA annonserer i dag en plan for finansiell restrukturering av selskapet som har fått støtte fra selskapets sikrede bankforbindelser og Havila Holding AS, selskapets største aksjonær.Restruktureringsplanen har også fått støtte av selskapets usikrede bankforbindelser. Restruktureringsplanen vil gjøre Havila Shipping i stand til å stå imot den tøffe nedgangen i markedet og fortsette drift av flåten til fordel for alle interessegrupper, heter det i en børsmelding.Restruktureringsplanen vil gi Havila Shipping finansielt handlingsrom til november 2020, og erstatter ca 3,2 milliarder kroner i avdrag i perioden 2017-2019 med omtrent 67 millioner kroner i minimum faste avdrag. Videre vil netto rentebærende gjeld bli redusert med ca 1,6 milliarder kroner gjennom innskudd av ny risikokapital, salg av skip, neddiskontert tilbakekjøp av gjeld og konvertering av gjeld til egenkapital.Restruktureringsplanen er betinget av samtykke fra obligasjonseierne i selskapets obligasjonslån HAVI 04, HAVI 06/07 og HAVI 08.