Havyard Group mangedobler inntjeningen

Fosnavåg-selskapet erfarer sterkt prispress.

Skipsteknologileverandøren Havyard Group melder om et resultat etter skatt på 31,7 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 6,9 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,33 kroner, mot 0,30 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 42,0 millioner kroner, sammenlignet med 4,9 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet (EBIT) ble 38,7 millioner kroner, mot minus 2,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 462,9 millioner kroner, sammenlignet med 492,7 millioner kroner i 3. kvartal 2015.- Tilpasset fremtidig aktivitetsnivå- Sterk markedsposisjon og god konkurransekraft i segmenter som har god markedsaktivitet; vindmølle service, oppdrett, fisk og is. Vi arbeider med flere prosjekter innenfor disse segmentene, men erfarer sterkt prispress og ytterligere utsettelser i beslutningsprosessene, skriver styret i rapporten.For Havyard Ship Technology (verftet) blir aktiviteten i 2017 relatert til nybygging være lav, men forventningen til 2018 er ifølge selskapet derimot 3-4 leveranser - som forventes å bli normalen de kommende årene.- For Havyard MMC forventer vi god aktivitet også i 2017, med forbedret lønnsomhet som følge av bedre prosjektgjennomføring og kontroll på teknologi. Organisasjonen er etter omstrukturering tilpasset forventet fremtidig aktivitetsnivå, og ved midlertidig nedgang i aktivitet vil permitteringer bli iverksatt, heter det.Rapporten her. Presentasjonen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også