APG Asset Management har kjøpt 169.465 aksjer i Tomra Systems, fremgår det av en flaggemelding. Ny beholdning er 7.526.441 aksjer, noe som tilsvarer 5,08 prosent av aksjene i selskapet.