Farstad hadde opprinnelig fått en forlengelse av "standstill and deferral"-avtalen til i dag, men melder nå at partene har blitt enige om å gi det kriserammede rederiet en ytterligere forlengning til 20. desember.Det betyr at alle nedbetalinger av konsernets finansielle gjeld til de aktuelle kreditorer som har forfalt fra og med 1.juli, er utsatt til den 20.desemer, heter det i meldingen fra selskapet. Forlengelsen av denne avtalen legger til rette for Farstad-konsernets videre konstruktive dialog med investorer, strategiske partnere og långivere, heter det. Videre skriver selskapet at de fortsetter arbeidet med å optimalisere selskapets driftsmodell, flåtesammensetning og flåteutnyttelse., i tillegg til å fokusere på kostnadsreduserende tiltak.