I en pressemelding fra Mattilsynet opplyses det at oppdrettsselskapene Måsøval og Lerøy Midt er anmeldt til politiet for alvorlig manglende fiskevelferd.Mattilsynet anmeldte den 11. oktober 2016 Måsøval Fiskeoppdrett og Lerøy Midt den 31. oktober, sistnevnte ble også anmeldt høsten 2015 for tilsvarende forhold i et anlegg på Nordmøre.- Anmeldelser er generelt unntatt offentlighet og videre kontakt må gå via politiet. Mattilsynet kommenterer ikke saker som er under etterforskning, skriver Mattilsynet i pressemeldingen. Mattilsynet har tidligere sendt ut varsel om vedtak om midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya som har hatt alvorlige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.Bakgrunnen for varslene er omfattende angrep av lakselus som skadet et stort antall fisk i anleggene.– Dette er av de mest alvorlige sakene vi har hatt i sammenhengen mellom lakselus og fiskevelferd, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet.Disse selskapene skiller seg dessverre negativt utLokalitetene har hatt fra 60 til 90 lakselus per fisk, mens den øvre grensen som aksepteres ligger på 0,5 kjønnsmodne lus.Laksen i anleggene fikk store skader etter omfattende luseangrep.Mattilsynets vurdering er at selskapene ikke har hatt gode nok rutiner, beredskap eller internkontroll som ivaretar fiskevelferden på en god måte.– Det har vært en krevende laksesituasjon i regionen over tid, men andre selskap har likevel klart å håndtere situasjonen på en akseptabel måte. Disse selskapene skiller seg dessverre negativt ut, sier Knudtsen.