Lindorff og Intrum Justitia vil slå seg sammen for å skape bransjens største leverandør av inkassotjenester, opplyses det i en melding.Ifølge meldingen vil sammenslåingen skape aksjonærverdier gjennom årlige kostnadssynergier på cirka 0,8 milliarder svenske kroner, samt betydelige inntektssynergier.Fusjonen vil gjennomføres ved at Instrum Justitia vil kjøpe alle utestående aksjer i Lindorff, i bytte mot nye utstedte aksjer i Intrum Justitia. Aksjonærene i Intrum Justitia og Lindorff vil etter sammenslåingen eie henholdsvis cirka 53 og 47 prosent av aksjene i selskapet.Transaksjonen er enstemmig anbefalt av styrene i begge selskaper, men er betinget av en godkjenning av aksjonrene i Intrum Justitia og Konkurransetilsynet.Det er forventet at transaksjonen vil bli gjennomført i 2. kvartal 2017.