Make it or break it

Investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund, mener at 2018 er «make it or break it» for boligriggselskapet Prosafe.

Prosafe leverte i dag et overraskende bra resultat etter skatt på hele 201,9 millioner dollar, mot 53,2 millioner dollar i samme periode i fjor. På forhånd var det ventet et resultat på 21,3 millioner dollar.Resultatoverraskelsen knytter seg utelukkende til at selskapet har bokført en gevinst på 198 millioner dollar på grunn av ettergivelse av gjeld i forbindelse med restruktureringen, og Hauglund mener derfor at selskapet egentlig er i dårlig form etter restruktureringen.- De har skaffet seg litt spillerom, men det er også det hele, skriver han og trekker frem at Prosafe kun har 52 prosent av flåten sin utnyttet, samt at ordrereserven ser «grusom ut».Siden andre kvartal 2014 har ordrereserven falt fra 1,4 milliarder dollar til 600 millioner dollar, og denne skal halveres til 300 millioner dollar, ifølge Hauglund.Selskapet selv tror på en oppgang i utnyttelsesgraden i 2018, noe Hauglund mener de er nødt til å si.- Noe annet ville være å si at de er konk, mener han.På dagens kursnivåer, synes Hauglund at aksjen har blitt mer interessant, men han trekker frem BW Offshore og Songa som kandidater i en mye bedre posisjon, og som tåler at det tar litt lenger tid før markedet kommer tilbake.- Jeg anser Prosafe som en opsjon, og bør være den delen av porteføljen som du kan tape, skriver han avslutningsvis og advarer om at selskapet kan bli nødt til å gå gjennom en ny restrukturering.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker