Markedet ble ikke så stort som Tomra hadde håpet på

Selskapet vil likevel spille en rolle «down under».

Børs

At den australske delstaten New South Wales innfører pant fra 1. juli neste år, har vært avklart en stund. Det dreier seg om 10 (australske) cent per enhet brus og øl.Tomra vil gå inn i dette markedet, men finansdirektør Espen Gundersen opplyser til TDN Finans at forretningsmuligheten blir langt mindre enn den kunne ha vært for selskapet.- Vi vil ha en rolle- Vi vil ha en rolle i New South Wales, men rollen vår vil avhenge av risiko og hvilke avtaler som kommer på plass mellom de forskjellige aktørene. Dette er fortsatt uklart, sier han.Delstaten jobber nå med detaljene rundt pantesystemet.Da Hegnar.no snakket med Gundersen i sommer, pekte han på særlig to parametre som veldig viktig for Tomra i delstatens valg av pantesystem.- Vil dagligvarebransjen være forpliktet til å ta emballasjen tilbake («return to retail», som her i Norge), eller blir det retur til depoter og aktører som for eksempel skraphandlere? Og hvordan blir gjenkjenningskravene? sa han.Hadde myndighetene landet på «return to retail» og høye krav til gjenkjenning (ikke bare strekkoder, men for eksempel også form- og materialgjenkjenning), ville Tomras avanserte pantemaskiner ha vært godt egnet.- Begrenset markedMen New South Wales innfører ikke pant i dagligvarebutikker, slik at markedet blir på betraktelig mindre enn 2.000 panteautomater.Gundersen tallfester overfor TDN Finans antallet innsamlingspunkter i «Greater Sydney»-området til minimum 278.- Så lenge det er krav til verken gjenkjenning eller «return to retail», er forretningsmulighetene noe mer begrenset for oss, sier han.Miljødirektoratet i delstaten skal utpeke en systemkoordinator for hele pantesystemet. Denne koordinatoren vil ha syv nettverksoperatører under seg. Disse vil drive innsamlingspunktene.- Vi kan være koordinator for hele systemet, vi kan være en operatør, vi kan drive innsamlingspunkter og vi kan være en ren maskinleverandør. Dette er forhold vi vil vurdere og konklusjonen er ikke gitt. Dette blir nok ikke klart før nærmere oppstartdato neste år, sier Gundersen til nyhetsbyrået.Tomra stiger 0,6 prosent til 90,50 kroner i tirsdagens handel på Oslo Børs.

tomra
australia
espen gundersen
pant
Nyheter
Industri
Børs