Medistim skriver en børsmelding at selskapet lanserer det nye produktet SonoQ i utvalgte markeder. I oktober 2015 inngikk Medistim en lisens- og OEM avtale med em-tec GmbH som gir selskapet eksklusiv, global og evigvarende rett til å markedsføre og selge em-tec's transittid blodstrømsmålingsteknologi (TTFM).Dette «flowmeteret» er ifølge selskapet en løsning som er tilpasset prissensitive markeder, og dekker et gap i Medistims produktportefølje. Det første Medistim-merkede produktet basert på denne teknologien lanseres nå i utvalgte markeder.SonoQ utstyret måler blodstrøm nøyaktig under kirurgi. Produktets funksjoner er tilpasset behovene for dette aktuelle markedssegmentet. Utstyret tar liten plass og kan enkelt deles mellom avdelinger og operasjonsstuer for å støtte høy produktivitet på sykehuset.Ett av de viktigste markedene for SonoQ er India, et marked hvor det utføres ca. 150.000 koronaroperasjoner per år, noe som er svært lavt i forhold til befolkningsstørrelsen på 1,3 milliarder mennesker. India er derfor et marked hvor det er forventet vekst i antall prosedyrer. I samarbeid med selskapets lokale forhandler, lanserer Medistim det nye produktet på den internasjonale Coronary Congress i New Delhi, India 11 til 13 november.Dette møtet er dedikert til å fremme forbedringer og beste praksis innen koronarkirurgi, og programmet fremhever nødvendigheten av kirurgisk veiledning og kvalitetsvurdering basert på ultralydavbilding og blodstrømsmåling.