DNB Markets er ute med oppdateringer på  Wilh. Wilhelmsen ASA, Yara og Axactor.Wilh. Wilhelmsen ASAYaraAxactor
Meglerhuset gjentar en kjøpsanbefaling på etter rapporten for 3. kvartal. Kursmålet er imidlertid tatt ned fra 34 til 32 kroner pr aksje.«Estimatene for Shipping & Logistics er redusert. Vi venter at markedet for bilfrakt vil snu opp igjen etter en bunn i 2017 og at volumet innen High & Heavy vil stige på økende aktivitet i råvaremarkedene», skriver meglerhuset.DNB Markets har en uendret salgsanbefaling på med et kursmål på 230 kroner pr aksje.»Ureaprisene er opp 15-20 prosent siden juli og dette har medført et løft i nitratprisene. Etter vårt syn er utviklingen i første rekke forårsaket av stigende kinesiske kullpriser, igjen forårsaket av at myndighetene har gjennomført tiltak for å redusere produksjonen. Disse tiltakene er det nå tatt skritt for å reversere og vi venter at økt kullproduksjon og dempede priser etter hvert også vil kunne dempe prisene på urea», heter det i oppdateringen.«Intrum Justitia og Lindorff, de to største innkrevingsselskapene i det europeiske markedet, har i dag annonsert en sammenslåing. Etter vårt syn vil en konsolidering innen denne sektoren være positiv også for konkurrerende aktører. Vi har en kjøpsanbefaling på med et kursmål på 5 kroner pr aksje», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport