OPEC venter oljebalanse i 2017 og 2018

Ifølge en rykende fersk rapport, venter OPEC en balansering av oljemarkedet på 95,3 millioner fat i 2017.

OPEC vil være driveren bak en global økning i væskeproduksjonen på 300.000 fat per dag. Oljekartellet anslår at medlemslandene vil øke produksjonen med 400.000 fat per dag i perioden. Det fremgår av OPEC sin 2016-versjon av World Oil Outlook-rapporten som ble publisert tirsdag og gjengitt av TDN Finans. I 2021 ventes det at den totale produksjonen vil ligge på 99,4 millioner fat per dag, der OPEC sitt bidrag vil være 40,7 millioner per dag, hvorav 33,7 millioner fat vil være råolje. Dette er opp fra 38,9 millioner fat som OPEC venter å produsere i år, hvorav 32,7 millioner fat vil være råolje.Økt markedsandel Den globale etterspørselen ventes å stige med 1,1 millioner fat per dag i 2017, fra 94,2 millioner fat i år, sånn at balansen blir på 95,3 millioner fat per dag.I 2021 ventes etterspørselen å stige til 99,2 millioner fat per dag.Oljekartellet venter at etterspørselen vil fortsette å stige også på lenger sikt, og ser en global oljeetterspørsel på 105,5 millioner fat i 2030, samt en etterspørsel på 109,4 millioner fat i 2040.Utenfor OPEC ventes det at produksjonen vil falle etter en nådd topp på 61,4 millioner fat per dag i 2027.«Det betyr at Opec vil måtte møte mesteparten av økningen i etterspørselen på lang sikt», heter det i rapporten, ifølge TDN Finans.Kartellet venter at de må øke produksjonen sin av råolje med 8,9 millioner fat per dag mellom 2015 og 2040, eller totalt 12,6 millioner fat per dag iberegnet alle væsker.Dermed venter OPEC å øke markedsandelen sin fra nåværende 34 prosent til 37 prosent innen 2040.Prisøkning OPEC tror på en gjennomsnittlig prisøkning på referansekurven av OPEC-oljer (ORB) på fem dollar per år i perioden 2016 til 2021.I inneværende år vil snittprisen havne på rundt 40 dollar fatet, ifølge rapporten, og med den forventede prisøkningen vil dermed ORB-prisen være på 65 dollar fatet i 2021 målt i nominelle termer.Denne prisøkningen betyr at OPEC forutsetter at markedsforholdene vil bedre seg som følge av økende etterspørsel, synkende produksjon fra landene utenfor OPEC i 2016 og 2017, samt en lavere produksjonsvekst i de nevnte landene i årene etter dette.«Selv om fallende produksjon fra landene utenfor Opec vil endre retning og starte å stige igjen i 2018, så vil det betydelige fallet i oppstrøminvesteringer holde tilbudsveksten under den globale etterspørselsveksten», heter det i rapporten.Kartellet skriver i rapporten sin at det venter at den nominelle ORB-oljeprisen vil nå 155 dollar fatet innen 2040, noe som tilsvarer om lag 92 dollar fatet i 2015-priser, melder TDN Finans.