PGS varsler milliardemisjon

Petroleum Geo-Services ASA varsler milliardemisjon. Johan H. Andresen jr er blant investorene som blar opp.

Johan H. Andresen - Foto: Finansavisen
Børs

Petroleum Geo-Services ASA (PGS) varsler en rettet emisjon på 1,9 milliarder kroner (bruttoproveny). Emisjonen rettes mot norske og internasjonale institusjonelle og profesjonelle investorer.PGS' største aksjonær, Johan H. Andresen jrs Ferd ASA, har forhåndstegnet seg for aksjer for 425 millioner kroner, noe som tilsvarer 22,2 prosent av emisjonen.Minstebeløpet for å delta i emisjonen er et beløp tilsvarende 100.000 euro.Pengene fra emisjonen skal brukes til tilbakekjøp av obligasjoner.PGS opplyser også at det blir en reparasjonsemisjon på 300 millioner kroner.Emisjonskursen vil bli fastsatt gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.

pgs
Nyheter
Børs