Prosafe med overraskende milliardoverskudd

Prosafe tjente over 200 millioner dollar i 3. kvartal.

Prosafe melder om et resultat etter skatt på 201,9 millioner dollar i 3. kvartal 2016, mot 53,2 millioner dollar i samme periode året før.  Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 21,3 millioner dollar.Det er finanspostene som drar opp. Posten «Andre finansposter» står for 168,2 millioner dollar, mot minus 26,4 millioner dollar året før. Det dreier seg om gevinster knyttet til refinansieringen.Resultat per aksje ble 0,16 dollar, mot 0,23 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,09 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 207,4 millioner dollar, sammenlignet med 55,7 millioner dollar året før. Forventningen var 27,0 millioner dollar.Driftsresultatet ble 39,2 millioner dollar, mot 71,3 millioner dollar året før.  Her var forventningen 44,0 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 129,8 millioner dollar, sammenlignet med 154,1 millioner dollar i 3. kvartal 2015. Analytikernes forventninger lå her på 135 millioner dollar.Her er rapporten og presentasjonen