Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 370,06 millioner kroner i 3. kvartal 2016, mot 228,32 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 6,36 kroner, mot 3,37 kroner ved samme korsvei i 2015. Resultatet før skatt og justering av biomasse ble 534 millioner kroner, sammenlignet med 231 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 612,98 millioner kroner, mot 154,72 millioner kroner året før.Driftsresultat før verdijustering av biomasse ble 481 millioner kroner, mot 253 millioner kroner i 3. kvartal 2015. Her lå forventningen på 675 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 4.268 millioner kroner, sammenlignet med 3.295 millioner kroner i 3. kvartal 2015. Analytikernes forventninger lå her på 4.137 millioner kroner.- Lerøy Seafood Group oppnår  den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat per tredje kvartal i konsernets historie, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar til rapporten. - Det er vi selvsagt meget fornøyd med. Kvartalet har også vært preget av biologiske utfordringer, lavere snittvekter enn forventet og høyere kostnader enn normalt, sier han videre. Konsernet venter vesentlig bedre resultat i fjerde kvartal 2016. Her erog