Oslo Børs har revidert utvalget i hovedindeksen (OSEBX). Seks aksjer ryker ut, ni nye kommer inn. Aksjene som går ut fra 1. desember 2016 er ABG Sundal Collier, BW LPG, Gaming Innovation Group, SAS, Avance Gas og Q-Free.Samtidig kommer Aker Solutions, American Shipping Company, Lerøy Seafood, Bank Norwegian, B2H, Opera, Asetek, Kitron og Hafslund B.Etter revisjonen består indeksen av 62 aksjer. Hovedindeksen skal ifølge børsen være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjer notert på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.