Risikoen øker - kan gi kraftig børsfall

Konsensusoppfatningen synes ifølge Handelsbanken å være at Donald Trump som president vil gi et kraftig tilbakeslag i det amerikanske aksjemarkedet. Investorene ruster seg.

Børs

Avstanden mellom Donald Trump og Hillary Clinton har snevret inn, og markedet har ifølge Handelsbanken og økonom Halfdan Grangård i stadig større grad priset inn muligheten for at Trump faktisk kan stikke av med seieren. «Ser vi utviklingen over de siste dagene, har usikkerheten gitt seg utslag i en videre oppgang i den såkalte risikoindeksen, VIX; dette uttrykker en økning i andelen investorer som ruster seg mot svinger i aksjemarkedet.», skriver Grangård i bankens morgenrapport.«Videre har vi sett en del klassiske risk-off bevegelser, som styrking av japanske yen og sveitserfranc, nedgang i aksjemarkedet og fall i langrentene i trygge havner. Blant økonomer flest synes det å være en oppfatning at Trump som president vil være negativt for den amerikanske og den globale økonomiske veksten», heter det fra økonomen.Kraftig tilbakeslagSelv om ingenting er opplagt hva gjelder markedsbevegelser, synes konsensusoppfatningen ifølge Grangård å være at Trump som president vil gi et kraftig tilbakeslag i det amerikanske aksjemarkedet.«Dollaren vil trolig svekke seg mot trygghavn-valutaer som japanske yen og sveitserfranc, men styrke seg mot valutaene i fremvoksende økonomier; dette som følge av økt frykt for at det går mot en global handelskrig, i tillegg til at generell usikkerhet gjerne fører til slike bevegelser i valutamarkedet», skriver økonomen i rapporten.Stor usikkerhetUsikkerheten rundt hva Trump faktisk vil - og er i stand til faktisk å gjennomføre, vil ifølge Grangård være stor.«Det er et åpent spørsmål om Trump vil gå for den harde linjen i handelspolitiske spørsmål. Og hva han kan få til av finanspolitiske endringer, vil avhenge av hvilket gjennomslag han har i Kongressen», avslutter økonomen.

investor
børsfall
usa-valg
aksjemarkedet
Nyheter
Børs