Songa-gjeld konvertert til aksjer

Børs

Konvertible obligasjoner med en nominell verdi på 100.000 dollar har i dag blitt konvertert til nye aksjer i Songa Offshore. Rigg-selskapet har dermed fått 4.950.495 nye aksjer, noe som betyr at totalt antall utestående aksjer i selskapet nå er 2.728.646.202. Den konvertible obligasjonen som ble utstedt i april i år har tilsvarende fått redusert sitt utestående beløp til 117.019.024 dollar. 

songa offshore
obligasjoner
aksjer
Nyheter
Børs