Sparebanken Vest er i forhandlinger med de øvrige eierbankene i Verd Boligkreditt AS om delvis overdragelse av Sparebanken Vest sin aksjepost i selskapet til de øvre eierbankene.Sparebanken Vest eier i dag 40 prosent av Verd Boligkreditt AS.Et eventuelt delvis salg av bankens aksjepost vil gi marginale resultatvirkninger og kapitaleffekter for banken.Som tidligere meddelt, er banken i rute med å nå mål på ren kjernekapital på 14,5 prosent mot slutten av 2016, hensyntatt økte utdelingsgrader.