Omsetningen i detaljhandelen i USA økte 0,8 prosent på månedsbasis i oktober. Estimater innhentet av Reuters viste at det på forhånd var ventet en oppgang på 0,6 prosent. Septembertallene ble opprinnelig rapportert å være 0,6 prosent, men ble revidert til 1,0 prosent. Detaljhandelen ex biler vokste 0,8 prosent. Her var det ventet en oppgang på 0,5 prosent. Tidligere rapportert oppgang på 0,5 prosent i september, ble revidert til 0,7 prosent. Importprisene steg 0,5 prosent på månedsbasis i oktober, mot en ventet oppgang på 0,4 prosent. Samtidig ble septembertallene revidert fra +0,1 prosent til +0,2 prosent. Eksportprisene steg 0,2 prosent, i tråd med analytikernes forhåndsestimater. Septembertallene på +0,3 prosent ble ikke revidert. NY Fed Manufacturing-indeksen for november som var ventet å vise -2,50 poeng, kom inn på 1,50 poeng. Måneden før var indeksen -6,50 poeng.