Reuters rapportererer om fire stortankslutninger fra Gulfen onsdag.En av VLCCene går til Thailand med 270.000 tonn råolje på en rate som ligger på WS 70, eller tilsvarende rundt 53.000 dollar dagen. Det er litt opp fra starten av uken. De resterende tre skipene går til den amerikanske gulfen med 280.000 tonn råolje. For to av disse oppgis raten til å være WS 38 og WS 39,5.Det oppgis ikke rate for det siste skipet, melder Reuters.Frontline stiger 1,13 prosent til 62,40 kroner.