Storaksjonær kliner til – kjøper aksjer for 44 millioner

Foto: Scanpix

Sundt AS har i dag kjøpt 875.000 aksjer i Opera Software ASA til en kurs på 50,2438 kroner stykket, tilsvarende 43,96 millioner kroner.Etter denne transaksjonen eier Sundt AS 8.193.970 aksjer i Opera Software, hvilket tilsvarer 5,54 prosent av antall utestående aksjer i selskapet.Opera Software vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Det er ventet at den vil finne sted senere i år.Ifølge en børsmelding vil Opera Software betale ut et utbytte på 15 kroner. Videre ønsker selskapet å kjøpe tilbake inntil ti prosent av selskapets aksjer.Fredag i forrige uke kunne vi lese at meglerhusene Arctic Securities, SEB og Carnegie, nedjusterte kursmålene sine på Opera-aksjen i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport. Arctic Securities og SEB nedjusterer sine kursmål til 65 kroner. Begge meglerhusene anbefaler likevel kjøp av aksjen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker