Storebrand gjør endringer i ledelsen

Storebrand etablerer Digital forretningsutvikling som eget ansvarsområde i konsernledelsen.

Odd Arild Grefstad - Foto: Finansavisen
Børs

Storebrand ASA gjør endringer i konsernledelsen fra 30. november 2016.- Storebrand har tatt flere organisatoriske grep de siste årene for å legge til rette for bedre kundeopplevelser og kommersiell vekst. Endringene vi nå gjør, er enda et steg i den retning, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en børsmelding.Finansbransjen er inne i en rivende teknologisk utvikling. Storebrand etablerer derfor Digital forretningsutvikling som eget ansvarsområde i konsernledelsen. Området vil ledes av Jostein Chr. Dalland.«For å styrke og sikre enhetlig kommunikasjon med Storebrands viktigste interessenter samles ansvaret for kommunikasjon i et nytt ansvarsområde i konsernledelsen. Rekruttering til denne stillingen pågår, og endringen trer i kraft når ny konserndirektør er på plass», heter det.

storebrand
Nyheter
Børs