Torsdag ble det kjent at Subsea 7 har kontanter for 1,4 milliarder dollar i krigskassen. Nå har de brukt litt av den.Subsea 7 melder at de har kjøpt egne konvertible obligasjoner for 30,4 millioner dollar, tilsvarende 254 millioner kroner.Selskapet har kjøpt i