Sunnmørsreder tilbyr minoritetsaksjonærene aksjer

Åge Remøy tilbyr minoritetsaksjonærene i Rem Offshore å kjøpe A-aksjer i Solstad Offshore.

Remøy har gjennom sitt selskap Forsa AS inngått en avtale med Rem Offshore om å stille inntil 1.281.600 A-aksjer i Solstad Offshore til rådighet for salg til minoritetsaksjonærene i Rem Offshore, opplyses det i en melding.Dette er utgjør 21,36 prosent av A-aksjene som Forsa AS mottar som vederlag i fusjonen, tilsvarende den andel av kapitalen i Rem Offshore som eies av andre enn selskaper kontrollert av Åge Remøy før gjennomføring av restruktureringen og fusjonen.- Vi er ikke enige i den kritikken som er reist rundt likebehandlingen av aksjonærene. Samtidig ønsker vi ikke at det skal være noe som helst grunnlag for å hevde at det foreligger en urimelig forskjellsbehandling som ikke var begrunnet i Selskapets kritiske situasjon, sier Remøy, som er styrets leder og hovedaksjonær i Rem Offshore.Prisen per aksje er på 12,50 kroner, som tilsvarer konverteringskursen i fusjonen, og således samme pris som Forsa AS gjennom fusjonen vil betale for Solstad A-aksjene."Tilbudet vil være betinget av gjennomføring av den finansielle restruktureringen i Rem Offshore samt gjennomføring av fusjonen. Aksjene forventes levert mot betaling på eller rundt 2. desember 2016", heter det i meldingen.Les hele meldingen her.