Svakere fra American Shipping Co.

American Shipping Co. sitter igjen med mindre på bunnlinjen. 

Publisert 8. nov. 2016 kl. 07.49
Oppdatert 8. nov. 2016 klokken 12.51
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 166 ord
Foto: Faksimile www.americanshippingco.com

American Shipping Company melder om et resultat på 2,2 millioner dollar i 3. kvartal 2016, ned fra 4,2 millioner samme periode for ett år siden.Dette ga en fortjeneste per aksje på 0,04 dollar, mot 0,07 dollar samme kvartal i 2015.Normalisert Ebitda endte på 23,7 millioner dollar, opp fra 23,3 millioner. Driftsresultatet falt fra 12,8 millioner i fjorårets 3. kvartal til 12,7 millioner i årets.Selskapets driftsinntekter var uendret, på 22,1 millioner.Driftskostnadene økte med 100.000 dollar sammenlignet med 3. kvartal i fjor, samtidig som urealiserte gevinster på en renteswap falt med 3,5 millioner dollar.Mens fjorårets 3. kvartal var negativt påvirket av en valutaeffekt med 200.000 dollar, forelå det en valutagevinst på 100.000 i årets 3. kvartal. Selskapet vil betale et kvartalvist utbytte på 0,124 per aksje, tilsvarende utbyttet fra 2. kvartal 2016.- Vi er fornøyd med 3. kvartalsresultatet, selv med et svakere underliggende Jones Act tank-marked. Lavere TC-rater i dette lukkede markedet har mindre effekt på vår inntjening da alle våre skip går på lange bareboat-kontrakter, sier CEO Pål Lothe Magnussen.