Tilbud på Serodus-aksjer vurderes fair

Styret i Serodus ASA kommer med en oppdatering i forbindelse med et frivillig tilbud om å kjøpe aksjene i selskapet som ble annonsert 30.oktober.

Publisert 8. nov. 2016 kl. 10.12
Oppdatert 8. nov. 2016 klokken 10.12
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 159 ord
Gaustadalléen 21. Foto: Google Street View.

Det er den danske millionæren Viggo Harboe som gjennom selskapet sitt, Viggo Harboe Holding 2006 ApS, har fremsett et tilbud om å kjøpe alle aksjene i legemiddelselskapet til 1,30 kroner per aksje.Harboe som ifølge meldingen fra Serodus, kontrollerer 20,2 prosent av aksjene i selskapet, har fremsatt tilbudet som en del av en strategi om å stryke børsnoteringen til selskapet.Serodus har fått DHT Corporate Services til å komme med en uavhengig vurdering av tilbudet, noe som er det er lovpålagt å gjøre.DHT vurderer tilbudet til å være fair fra et finansielt ståsted, og mener samtidig at tilbudet representerer en mulighet for minoritetsaksjonærer som ikke vil fortsette å ta del i den finansielle risikoen til selskapet, til å selge seg ut til en bra pris basert på den seneste prisingen av selskapet.Aksjen ble senest omsatt for 1,25 kroner, mens tilbudet ble fremsatt da aksjekursen var på 1,09 kroner.Ifølge meldingen har aksjonærer som representerer 53,51 prosent, besluttet å ikke ville godta tilbudet.