I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Asetek og Yara mens Aker Solutions får en salgsanbefaling.- Asetek viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal. Kursen har de siste dagene brutt opp gjennom tidligere motstand ved 43,50 kroner og utløst et kjøpssignal. Bruddet signaliserer at det ikke lenger ligger et salgspress på aksjen rundt dette nivået, og videre oppgang signaliseres. Ved reaksjoner tilbake er det nå dannet støtte ved dette nivået, samt i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Aksjen har noe langsiktig motstand over dagens kurs ved tidligere topper rundt 47 kroner. Flere nøkkelpersoner har kjøpt aksjer i selskapet det siste året, men innsidevurderingen er nøytral ettersom det også har vært et salg fra CEO Andre Sloth Eriksen på i overkant av syv millioner kroner i slutten av oktober. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Yara International ligger i en fallende trend, men utløste på onsdag et kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Kjøpssignalet fra formasjonen signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen kan innlede en stigende trend. Positiv volumutvikling styrker kjøpssignalet og signaliserer at investorer stadig er villig til å by høyere priser for å sikre seg aksjer. Ved en reaksjon tilbake ligger det støtte på 297 kroner. Hvis aksjekursen bryter ned gjennom dette nivået, vil det anses som et salgssignal. Det ligger noe motstand over dagens nivå ved 326 kroner. Etableringer over dette nivået, samt bekreftet trendvending vil anses som gode signaler for en videre positiv utvikling. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at flere nøkkelpersoner har kjøpt aksjer det siste året. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Aker Solutions har falt med cirka 20 prosent den siste måneden. Aksjen har brutt ut av en stigende trendkanal og gitt flere salgssignaler fra brudd gjennom støttenivåer. Negativ volumbalanse og lav RSI styrker salgssignalene og indikerer at aksjen er inne i et svakt momentum. Aksjen har motstand over dagens nivå ved 35,50-38,00 kroner, mens neste støtte ligger ved 28,00 kroner. Dette gir et negativt forhold mellom risk og reward med en stor nedside og liten oppside. Innsidevurderingen er nøytral. Det er ikke meldt om signifikante handler blant nøkkelpersoner i selskapet den siste tiden. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.