Ifølge endelige tall fra tyske statistikkmyndigheter var konsumprisene i Tyskland opp 0,2 prosent på månedsbasis i oktober.På årsbasis var prisene opp 0,8 prosent.På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg News ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis, i tråd med de foreløpige tallene, skriver TDN Finans.Det var ikke ventet en endring fra de foreløpige tallene på årsbasis, som viste en oppgang på 0,8 prosent på årsbasis.