Ulltveit-Moe på farten i REC Silicon

Styreleder Jens Ulltveit-Moe viderefører terminavtale.

Umoe AS har i dag videreført en tidligere inngått terminavtale om kjøp av 53.861.032 aksjer i REC Silicon til kurs 1,2158 kroner, går det frem av en børsmelding. Leveringstidspunkt for aksjene er 4. mai 2017.Umoe AS og nærstående eier etter dette fortsatt 573.840.870 aksjer i REC direkte, og kontrollerer 53.861.032 aksjer gjennom terminkontrakter.Dette tilsvarer totalt 24,68 prosent av aksjekapitalen i selskapet.Umoe AS kontrolleres av REC Silicons styreleder Jens Ulltveit-Moe.