Åge Remøy selger aksjer

Forsa AS, et selskap kontrollert av Åge Remøy, har den 22. desember 2016 fullført et salg av 450.000 aksjer i Solstad Offshore (SOFF A aksjer) til en gjennomsnittlig kurs på NOK 11,2285 per aksje, fremgår det av en børsmelding.Videre har Forsa AS nå også gjennomført salget av 2.761 SOFF A aksjer til aksjonærer i Rem Offshore ASA til en gjennomsnittlig kurs på NOK 12,5 per aksje, som del av det frivillige tilbudet om salg av SOFF A aksjer, fremsatt av Åge Remøy.Etter disse aksjesalgene eier Forsa AS 5.547.239 SOFF A aksjer og 6.000.000 SOFF B aksjer, tilsvarende ca. 13% av aksjekapitalen og ca. 8,5% av stemmene i Solstad Offshore ASA, heter det i børsmeldingen.Videre har Åge Remøy den 20. desember 2016 gjennom andre tilknyttede selskaper solgt 41.063 SOFF B aksjer til en gjennomsnittlig kurs på NOK 9,4 per aksje.Totalt eier Åge Remøy med tilknyttede selskaper 12.618.177 aksjer, inklusive 5.547.239 SOFF A aksjer og 7.070.938 SOFF B aksjer, tilsvarende ca. 14% av aksjekapitalen og ca. 8.6% av stemmene i Solstad Offshore ASA, fremgår det av børsmeldingen.