Aurora-sjefen går av

Aurora LPG gjør endringer i ledelsen. 

Børs

Styret i Aurora LPG Holding ASA, og administrerende direktør i selskapet, Børge Johansen, har blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet, fremgår det av en melding fra selskapet tirsdag morgen.Johansen vil fortsette som administrerende direktør i Atlantic Tankers AS, som står for den kommersielle driften av av VLGC'ene til Aurora LPG Holding ASA.Også finansdirektør, Nikolai Jebsen, skal ha blitt enig med selskapet om å avslutte arbeidsforholdet. Han vil ifølge meldingen bli i selskapet til i hvert fall 31.mars 2017, og vil i den perioden fungere som administrerende direktør i tillegg til rollen som finansdirektør.Styret skriver at de er fornøyde med å ha Jebsen med videre for å sikre en vellykket overgang mot en ny eierstruktur i forbindelse med det frivillige budet fra BW LPG Holding Limited.  

aurora lpg
bw lpg
ledelse
Nyheter
Børs