DSD øker i Tide

Ekspressbuss. Bilde hentet fra Tides hjemmesider.

DSD AS har onsdag kjøpt 6.250.000 aksjer i Tide AS, ifølge en melding.

Prisen var 28,50 kroner pr aksje, og DSD øker dermed sin eierandel i selskapet fra 61,49 prosent til 89,19 prosent.Selgeren av aksjene var Folke Hermansen AS, morselskapet til DSD, som etter transaksjonen ikke lenger har aksjer i selskapet. DSD vil fremsette et pliktig tilbud på resten av aksjene slik det også fremgikk av en melding 9.desember.


Les også