Forvaltere har vraket ni selskaper

Foto: Scanpix
Børs

KLP og KLP-fondene har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene i forhold til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Ni nye selskaper er utelukket per desember 2016.Fire av selskapene utelukkes under kullkriteriet, ett selskap utelukkes for korrupsjon, to selskaper for andre etiske normer og to selskaper utelukkes for tobakk. KLP var ikke investert i noen av de aktuelle selskapene, men de legges nå til fordi de er utelukket av Statens pensjonsfond utland eller fordi de er blitt en del av KLPs investeringsområder og underliggende indekser. Det kommer frem av en melding fra selskapet torsdag.KLP utelukker følgende på grunn av kullbasert virksomhet: Cleco Corporate Holdings LLC, Emera Inc., Jastrzebska Spólka Weglowa SA og Teco Energy. Inc.- Dette arbeidet følger av den strategien KLP har vedtatt. For å nå ambisjonene i klimaavtalen er en omstilling fra fossil til fornybar energi helt nødvendig. Gjennom investeringene og virkemidlene vi har til rådighet forsøker KLP å bidra til at det skjer, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.KLP har besluttet å utelukke Eletrobras på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon. Ifølge selskapets børsmeldinger til amerikanske myndigheter har selskapets kontrakter med leverandører blitt overfakturert i en periode på nærmere syv år, ved at overskytende er blitt betalt til brasilianske politikere, politiske partier og ledelsen i selskapet.  Andre selskaper som utelukkes i denne omgang er Kosmos Energy Ltd. og Cairn Energy etter at disse ble utelukket fra Statens pensjonsfond utland tidligere i år. Selskapene utelukkes for deres oljevirksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara.Ett selskap, Duke Energy Corp, var inntil desember 2016 utelukket for kull. Begrunnelse for uttrekk endres ved denne oppdateringen til alvorlig miljøskade da selskapet ble utelukket for denne årsak av Statens pensjonsfond utland tidligere dette år. Duke Energy med datterselskaper utelukkes.Al Eqbal for Investment og Ceylon utelukkes for tobakk. Adris Grupa Pref inkluderes ettersom selskapet ikke lenger er involvert i produksjon av tobakk.

klp
forvalter
Nyheter
Børs