Incus Investor selger Scana Propulsion

Incus Investor ASA signerte mandag kveld en avtale med Brunvoll AS om salg av aksjene i Scana Propulsion AS.Transaksjonen består av Scana Propulsion AS og selskapene Scana Volda AS og Scana Mar-El AS i Norge samt flere mindre datterselskap i USA og Asia. Scana Volda AS ble kjøpt av INCUS Investor i 1998 og Scana Mar-El AS ble kjøpt i 1996. Scana Volda og Scana Mar-El ble sammen med utenlandske datterselskap etablert som konsernet Scana Propulsion i 2012.Scana Propulsion hadde i 2015 en omsetning på 318 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på ca. en million kroner.Ifølge en børsmelding er salgssummen på 84 millioner kroner basert på enterprice value (EV), basert på en kontant og gjeldfri balanse. Salget forventes å gi en regnskapsmessig gevinst på ca. 46 millioner kroner for Incus Investor.- Salget er en del av INCUS Investors løpende strategi om å utvikle aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap, og kjøp og salg av virksomheter sier Bjørn Torkildsen, adm. direktør i Incus Investor.Gjennomføringstidspunkt forventes å være 15. mars 2017 og forutsetter godkjennelse av konkurransetilsynet.Det er i tillegg inngått en avtale om et potensielt fremtidig salg av eiendomsselskapet Scana Eiendom Volda AS etter nærmere vilkår.Samtidig har Incus, basert på ovenstående, inngått avtale med banksyndikatet om at eksisterende finansieringsavtale forlenges med 12 måneder til juni 2019. Det innvilges avdragsfrihet frem til 22. mars 2018, deretter kvartalsvise avdrag. Nåværende forenklede covenant- struktur, med krav om kun minimum tilgjengelig likviditetsbeholdning på 20 millioner kroner, videreføres til og med tredje kvartal 2017.