Foto: Golar LNG

Petrobras avsluttet avtale over ett år før planen

Petrobras terminerer avtale med Golar LNG Partners over ett år før planen.

Golar LNG Partners opplyser at selskapet har fått varsel om tidlig terminering av «Golar Spirit»-kontrakten fra Petrobras.Sluttdatoen for kontrakten oppgis å være 21. juni 2017, mot opprinnelig avtalt august 2018.Petrobras vil betale kompensasjon til Golar LNG Partners. Dette utgjør om lag 62 prosent av EBITDA fra ny sluttdato til opprinnelig sluttdato.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også