Råvarer med oppgang for første gang siden 2010

Råvareindeksen steg i 2016 - for første gang siden 2010.