Rentedommen i USA

Det var ventet at Den amerikanske sentralbanken ville beslutte å heve renten i dag.

Den amerikanske sentralbanken besluttet i dag å heve styringsrenten fra 0,25 - 0,5 prosent til 0,5 - 0,75 prosent.Alle de stemmeberettigede medlemmene stemte for en heving.Rentebanen, som kommer til uttrykk gjennom det såkalte dot-plot chartet, antyder også at det kan bli tre rentehevinger i løpet av 2017.Arbeidsledigheten har vært et nøkkelpunkt, sammen med inflasjonen. FED regner nå med at ledigheten vil falle til 4,5 prosent neste år, og at den blir liggende på det nivået de neste årene.Inflasjonen er ventet å stige til 2 prosent og bli liggende der de nærmeste årene, mens BNP-veksten er ventet å ligge på 2 prosent i snitt.DNB-økonom Knut A. Magnussen skriver i en oppdatering at det som ventet var få endringer i formuleringene. Han slår også fast at BNP-veksten ble justert marginalt opp, ledigheten marginalt ned. Prognosen for kjerneinflasjonene (PCE) var helt uendret. Lange amerikanske renter er opp 5-6 basispunkter eter rentedommen, mens dollaren styrker seg 0,7 prosent mot euro.«Fed legger fortsatt opp til gradvise rentehevinger. Vi venter at neste heving kommer i juni neste år. Mulighet for at den kan komme tidligere. Dot-chartet indikerer tre hevinger i 2017», konkluderer Magnussen.Følg pressekonferansen her Mer om rentebeslutningen og begrunnelsen .Her er forventningene til utviklingen i den amerikanske økonomien.