Renter på topp kommende uke

Etter en uke med hyggelig oppgang i amerikanske og europeiske aksjer er valuta, ifølge CMC Markets' Henrik Sommerfelt, ventet å få mye oppmerksomhet den kommende uken. Den amerikanske, britiske og norske sentralbanken har rentemøter.

Onsdag offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin rentebeslutning og føringer for pengepolitikken fremover. Forventningen om en renteoppgang er for lengst reflektert i markedene, skriver CMC Markets-topp Henrik Sommerfelt i en markedskommentar.Likevel er offentliggjøringen en begivenhet som følges tett av CMC Markets sine investorer verden over."Om sentralbanksjef Janet Yellen gjør som markedet venter – øker den amerikanske styringsrenten for første gang i år. Årsaken er økende prispress i den amerikanske økonomien. Verdien av varehandelen antas å ha steget i november, etterspørselen fra private husholdninger er stabil. Samtidig er fallende arbeidsledighet og økende lønninger grunnlag for forventningene", skriver Sommerfelt.Vil gi muligheterKonsumprisindeksen ventes ifølge Sommerfelt å ha steget i november."Selv om renteoppgangen er priset inn, venter tradere og investorer like fullt at begivenheten vil gi muligheter. 61 prosent av CMC Markets sine kunder har likevel posisjonert seg for at dollaren vil svekke seg relativt til euroen", skriver han.Torsdag offentliggjøres amerikansk sesongjustert konsumprisindeks, et tall som også ventes å bli fulgt med stor interesse i tradermarkedet."Torsdag offentliggjøres både den norske den britiske sentralbankens rentebeslutning. Investorene hadde fredag ettermiddag posisjonert seg for at kronen skal styrke seg relativt til dollaren. Også det britiske pundet er ventet å styrkes relativt til dollaren blant CMC Markets sine kunder", skriver CMC Markets-toppen.God ukeSommerfelt påpeker at en god uke for europeiske aksjer er tilbakelagt. Den tyske Dax-indeksen er tilbake i positivt lende etter å ha beveget seg i minus gjennom det meste av dette året. FTSE Mib har oppnådd den sterkeste ukesutviklingen siden 2011."CMC Markets sine investorer hadde fredag ettermiddag posisjonert seg for nedgang i den tyske DAX-indeksen. 39 prosent av kundene var posisjonert for nedgang – og de representerte 63 prosent av de investerte verdiene", skriver han.CMC Markets toppen trekker også frem at for tradere med fokus på Oslo Børs er det verdt å merke seg at Grieg Seafood fra 16. desember blir en del av OBX-indeksen. Samtidig går Schibsted ut av listen."Dette kan i en overgangsperiode bety økt volatilitet i de to papirene ettersom en rekke institusjonelle investorer med investeringsmandat knyttet til OBX må selge seg ut av Schibsted og eventuelt inn i Grieg Seafoods dersom også fiskeoppdrett er en del av mandatet", skriver Sommerfelt."Også amerikanske aksjer har hatt en god uke med nær tre prosent oppgang i SP500-indeksen. Over 70 prosent av CMCs kunder med posisjoner i amerikanske aksjer var fredag dog investert for nedgang. Posisjonene kan anses som et signal om at penger vil bli flyttet fra aksjeinvesteringer til statsobligasjoner ettersom renten ventes å stige", avslutter han.


Les også