SAS fyller flyene som aldri før

Kabinfaktoren var rekordhøy i november. Aksjen letter (utvidet).

SAS har sluppet trafikktall for november, og disse viser at selskapet fraktet 2,4 millioner passasjerer i løpet av måneden.Dette tilsvarer en oppgang på 7,1 prosent fra samme periode i fjor.Planlagt trafikk (RPK) spratt opp 17,3 prosent, mens ASK (kapasiteten) ble 10,4 prosent høyere.Som en konsekvens steg kabinfaktoren med 4,4 prosentpoeng til 73,7 prosent. SAS har aldri registrert høyere kabinfaktor i en november måned. Drivkraften har ifølge selskapet vært positiv utvikling på interkontinentale ruter og internasjonale ruter innen Europa.Den interkontinentale trafikken steg 29,4 prosent, mens kapasiteten ble 21,8 prosent høyere. Veksten ble drevet av nye ruter til/fra Los Angeles og Miami.Flyskatt og valutasmellValutajustert yield (inntekt per tilgjengelige setekilometer) falt 10,0 prosent til 0,95 svenske kroner, mens PASK (inntekt per flydde setekilometer) gikk tilbake 5,0 prosent til 0,70 svenske kroner.Ifølge SAS har flyskatten i praksis blitt absorbert av flyselskapene, noe som har bidratt til den svakere yield-utviklingen.- Selv om etterspørselen stiger, rammevilkårene for driften blitt mer utfordrende. I tillegg til at yielden har utviklet seg svakere enn ventet i 2016, har prisene på flydrivstoff begynt å øke, samtidig med en ugunstig dollarstyrkelse mot svenske kroner. Dette har hatt en negativ effekt på arbeidskapital og inntjening, skriver selskapet.SAS fløy 98,9 prosent av de oppsatte rutene, og hadde en punktlighet på 81,4 prosent.Hele rapporten her.SAS-aksjen stiger 2,2 prosent til 13,80 kroner på Oslo Børs. I Stockholm letter aksjen 1,7 prosent til 15,10 svenske kroner.