Stjerneanalytiker slakter Brekke: - Dårlig dømmekraft

Eivind Yggeseth

Mens konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted slåss for åpen scene, fortsetter marerittet i India som Brekke personlig er ansvarlig for.

FINANSAVISEN: Telenor under Sigve Brekke har mistet 55 milliarder kroner i verdi, og tross kursøkning de siste dagene er verdien fortsatt under 200 milliarder kroner, skriver Finansavisen.I aksjemarkedet har man begynt å snakke om en «Brekke-rabatt». Man bekymrer seg også for Telenors langsiktige evne til å betale gode utbytter.Det er særlig India som tynger, en investering som har kostet Telenor 30 milliarder kroner, siden Finanskrisen i 2008.– Det var jeg som rådet Telenor til å gå inn i India, har Brekke bekreftet på indisk TV tidligere. – Å investere så mye i India var i utgangspunktet en hårreisende beslutning og noe vi advarte mot på det sterkeste. Det ble ganske fort klart at forutsetningene investeringen ble gjort på ikke ble oppfylt, og på et tidspunkt mistet Telenor også de nødvendige frekvensene, eks-analytiker Ole Petter Kjerkreit, som i en årrekke ble kåret til Norges beste telekom-analytiker til Finansavisen, og fortsetter;–Brekke har siden stått ved mange korsveier hvor han har kunnet rette opp i noe av det, men i stedet har han valgt å følge den verdidestruktive veien.Frem til Kjerkreit gikk til investorsiden i fjor hadde han fulgt Telenor som analytiker helt fra børsstarten i år 2000, og kjenner selskapet ut og inn.Finansavisen skriver at Telenor har hatt et utall muligheter til å forlate India underveis og kutte tapene. Men det har man ikke ønsket eller maktet.– Det er utvist så manglende dømmekraft fra begynnelsen til slutt at det er vanskelig å si at han har ivaretatt aksjonærenes interesser på en god måte, sier Kjerkreit til Finansavisen.På kritikken mot Brekke svarer kommunikasjonsdirektør Severin Roald i Telenor:– Vi har lykkes i fem av våre seks asiatiske markeder, og som kjent jobber vi med å finne strukturelle løsninger i India og holder alle muligheter åpne.