Svært viktige nyheter slippes onsdag

DNBs Kyrre Aamdal tror ikke den amerikanske sentralbanken vil stikke hånden inn i vepsebolet.

Dagens aller viktigste nyhet er rentemøtet i den amerikanske sentralbanken i kveld kl. 20.00 norsk tid.- Det er brede forventinger om at styringsrenten blir hevet nå. Spørsmålet er heller om hvor mange økninger Fed vil signalisere for det kommende året, skriver DNBs seniorøkonom Kyrre Aamdal i en kommentar.Pekte på desemberHan påpeker at Fed i en tid har varslet at renten kan bli satt opp, ettersom arbeidsmarkedet bedres og forventingene til at inflasjonen skal nå målet tiltar.- Flere har stemt for renteøkning på de siste møtene, men det har vært ulike syn i rentekomiteen FOMC, påpeker han.- Det lå i utgangspunktet godt til rette for renteøkning på møtet i november, men siden det møtet fant sted en knapp uke før presidentvalget, var det lite trolig at rentene ville bli økt da. Det ble de heller ikke, men de fleste komitemedlemmene mente det var riktig å heve renten snart og noen var konkrete og pekte på desember, skriver Aamdal.Han trekker frem at siden møtet i november har nøkkeltallene heller vært litt på oppsiden av forventningene enn det motsatte, med blant annet oppgang i bedrifts- og forbrukertillit, industriproduksjon, privat forbruk og boligpriser. I tillegg er det fortsatt solid vekst i sysselsettingen og nedgang i ledigheten, samt at kjerneinflasjonen er forsiktig på vei opp og inflasjonsforventingene har steget.Trumps politikk- Et viktig tema for Fed er hvilke anslag den skal legge til grunn for den økonomiske utviklingen fremover og hvordan Fed tolker den økonomiske politikken fra Trump, skriver Aamdal, og påpeker at signalene fra Trump er en mer ekspansiv økonomisk politikk de nærmeste årene, noe som isolert sett løfter den veksten kortsiktig.- En slik politikk vil imidlertid også komme på slutten av en oppgangskonjunktur, noe som kan føre til høyere inflasjon. Inflasjonsutsiktene for amerikansk økonomi er likevel moderate, noe som er nærmere omtalt her. På lengre sikt kan det hende at konflikter rundt handel og utenriksøkonomi svekker den langsiktige veksttakten.Aamdal påpeker at det er mest sannsynlig at Fed ikke vil stikke hånden inn i vepsebolet, men legge til grunn en relativt nøytral økonomisk politikk.- Ut fra utviklingen den siste tiden skulle det tilsi noe små oppjusteringer av veksten fremover. Samtidig har ledigheten falt mer enn Fed la anslo sist, og det er rimelig å vente en viss nedjustering av ledigheten, skriver han.- Fed presenterer også forventingene til rentene fremover i form av en figur som viser Fed-medlemmenes forventinger til renten ved utgangen av året. Denne «Dot»-grafen indikerer to hevinger i 2017 og 3 i 2018. Markedene vil nok følge nøye med på endringer i denne grafen i dag.


Les også