Venter duete ESB

I forkant av torsdagens rentemøte i ESB, venter analytikere at sentralbanken vil være duete. 

Mario Draghi. AP Photo
Børs

Det er ikke forventet noen renteendringer i forkant av rentemøtet i ESB, men DNB Markets peker på at folkeavstemmingen i Italia kan ha en viss effekt likevel."Opptakten til møtet, blant annet med Italias nei til reformforslagene, er interessant og i så måte kan det ligge forventninger i retning av "softe" uttalelser fra sentralbanken", skriver meglerhuset, ifølge TDN Finans.Analytikerne i Danske Bank Markets venter som resten av markedet at de vil melde om en forlengelse av sine kvantitative lettelser.Forventningen er at den europeiske sentralbanken vil forlenge lettelsene med seks måneder til 2017, samtidig som disse opprettholdes på 80 milliarder euro.Danske-analytikerne tror imidlertid ikke at det stopper der. "Mens dette er nær konsensus i markedet, ser vi det som sannsynlig at ESB vil forlenge QE-kjøpene nok en gang neste år, fordi vi venter at lønnsvekst og underliggende prispress vil holde seg for lave til at sentralbanken kan konkludere med at inflasjonen er på en bærekraftig vei mot målet på to prosent", skriver Danske Bank Markets i en rapport gjengitt av TDN Finans.

esb
rentemøte
frankfurt
danske bank
dnb markets
Nyheter
Børs