Åge Remøy kvitter seg med aksjer

Åge Remøy har solgt Solstad-aksjer.

Forsa AS, et selskap kontrollert av Åge Remøy, har per den 3. januar 2017 gjennomført salg av 263.031 Solstad A-aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 11,77 kroner per aksje. Etter aksjesalget eier Forsa AS 5.284.208 A-aksjer og 6.000.000 B-aksjer, tilsvarende ca 12,7 prosent av aksjekapitalen og ca 8,1 prosent av stemmene i Solstad Offshore ASA. Totalt eier Åge Remøy med tilknyttede selskaper 12.355.146 aksjer, inklusive 5.284.208 A-aksjer og 7.070.938 B-aksjer, tilsvarende ca 13,9 prosent av aksjekapitalen og ca 8,3 prosent av stemmene i Solstad Offshore ASA.