Bankene vil stramme inn kredittpraksisen

Bankene vil stramme inn på lånebetingelser som følge av endringene i boliglånforskriften.

Børs

Etterspørselen etter lån fra husholdningene økte litt i 4. kvartal 2016, mens etterspørselen etter lån fra ikkefinansielle foretak var om lag uendret, viser Norges Banks ferske utlånsundersøkelse.Etterspørselen etter førstehjemslån økte svakt og etterspørselen etter fastrentelån var om lag uendret.Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt noe, mens de økte litt for foretakene. I 1. kvartal forventer bankene høyere utlånsmarginer og utlånsrenter. Finansieringskostnader, konkurransesituasjonen og regulatoriske endringer ble trukket frem som forklaringsfaktorer.Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i 1. kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften. Bankene vil stramme inn på lånebetingelser knyttet til maksimal gjeld i forhold til inntekt (LTI), maksimal gjeld i forhold til boligverdi (LTV) og bruk av avdragsfrihet.Her finner du hele undersøkelsen

norges bank
Nyheter
Børs