VLCC-fartøy

Blytungt for tankrederi

Det belgiske tankrederiet Euronav som er børsnotert i New York presenterte skuffende resultater for fjerde kvartal 2016.

Inntektene endte på 146,3 millioner dollar, mot 225,6 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet etter skatt endte på 50 millioner etter å ha blitt mer enn halvert fra fjerde kvartal 2015.Rederiet oppnådde snittrater i spotmarkedet på 33.161 dollar pr dag for VLCCene sine, mot 61.482 dollar pr dag i samme periode i 2015.Suezmax-fartøyene oppnådde snittrater på 21.243 dollar i spotmarkedet, ned fra 41.596 dollar i 2015.Selskapet opprettholder utbyttepolitikken sin om å betale 80 prosent av det fulle årsresultatet til aksjonærene. For 2016 blir utbyttet på 0,77 dollar pr aksje. Når det gjelder fremtiden ser rederiet en rekke utfordringer, og nevner blant annet OPEC-kuttet, levering av nybygg, samt fortsatt begrenset tilgang til finansiering.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også