DNB Markets kutter kursmålet på Entra

Oppsiden i Entra-aksjen er mindre enn tidligere, mener DNB Markets.

DNB Markets opprettholder en kjøpsanbefaling på Entra, men har redusert kursmålet fra 110 til 95 kroner pr aksje, som er 10 kroner over onsdagens sluttkurs.«På tross av uendrede estimater for leieinntektene innebærer stigende renter siden Q3 at våre estimater for netto underliggende verdi av eiendommene i Entra er nedjustert. Den norske 10-års SWAP-renten har steget med rundt 60 basispunkter gjennom denne perioden og det innebærer at vi ikke kan forvente ytterligere press ned på avkastningskravet og dermed stigende betalingsvilje i eiendomsmarkedet fremover», fremgår det av dagens morgenrapport.


Les også