«Får vi en myk eller hard Trump?»

Det er det store spørsmålet, ifølge strateg i Danske Bank. 

In this Oct. 6, 2016, photo, Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a town hall in Sandown, N.H. Russia's government lodged a formal complaint last month with the United Nations over a top U.N. official's condemnations of Trump and some European politicians, diplomats told The Associated Press, an intervention that underscores the unusual links between the Republican presidential nominee and the Kremlin. There is no evidence Trump sought Russia's assistance, or was even aware of the criticism by Zeid Ra'ad al-Hussein, the U.N. high commissioner for human rights. (AP Photo/ Evan Vucci) Evan Vucci
Børs

I forkant av det amerikanske presidentvalget var seniorstrateg i Danske Bank, Christian Lie, på besøk hos Hegnar TV for å snakke om forventningene til valget.Se igjen  Konklusjonen da var at det ville bli en kjempeusikkerhet dersom Trump skulle vinne.Sunny side of TrumpValget endte med Trump-seier, uten at det la noen demper på verdens finansmarkeder. Snarere tvert imot. Siden valget har verdens børser satt stadig nye rekorder, og på dagen for innsettelsen passerte Oslo Børs for første gang 700 poeng.Lie mener at markedet til nå bare har måttet forholde seg til «the sunny side of Trump», og når det gjelder veien videre i 2017, så er det flere risikofaktorer knyttet til hvilken linje den nyinnsatte presidenten velger å følge.En «myk» Trump vil ifølge strategen være en Trump som oppfører seg mer som en tradisjonell president, spesielt med hensyn til internasjonale relasjoner generelt og handelspolitikken spesielt.Danske Bank sitt syn på en «hard» Trump er at han vil videreføre enkelte signaler fra valgkampen og ikke minst Twitter-kontoen, samt fra hans utnevnelser til postene som handelsminister og utenriksminister, Wilbur Ross og Rex Tillerson.Lie trekker frem Trumps isolasjonisme, Ross sin filosofi om at USA skal se på seg selv som «verdens største kunde», og Tillersons harde retorikk mot Kina sine aktiviteter i Sør Kina-havet.- Elementer som dette har vært en så sentral del av Trumps valgkamp, at det er lite trolig at standpunktene vil reverseres, sier Lie til Hegnar.no, uten å utelukke en moderering.- En moderering er ikke utenkelig, men hovedpunktene vil trolig bestå, noe som ble bekreftet i hans innvielsestale. I forhold til utenrikspolitikk synes Trump å ha en tilnærming som er mer orientert mot å lykkes med økonomiske transaksjoner enn etablering og forvaltning av politiske og økonomiske allianser, sier han.- Som president vil Trump trolig vise både «myke» og «harde» sider av seg selv, sier Lie til Hegnar.no, og fortsetter:- Hvilke konsekvenser dette får for finansmarkedene vil avhenge av om Trumps uttalelser forankres i en politikk som etter hvert blir noe mer forutsigbar og forståelig, eller om han fortsetter å «skyte fra hofta» med standpunkter som skaper usikkerhet og tvil.Forventninger- Hva tror du vi kan vente oss på kort og lang sikt av Trump som president, basert på det vi så langt vet om politikken hans?- Når det gjelder den økonomiske politikken har velgerne og investorene latt tvilen komme tiltalte til gode med tanke på løftene om å heve vekstratene til mellom tre og fire prosent, sier Lie og påpeker at amerikansk økonomi ikke har vokst med tre prosent i et helt kalenderår siden 2005.- Gitt den marsjfarten økonomien har inn i 2017 vil implementeringen av den finanspolitiske tiltakspakken han har skissert kunne gi en vekstboost, sier Lie og viser til den varslede skattereformen, deregulering av bank- og energisektoren, samt økte infrastrukturinvesteringer.Lie tror imidlertid ikke at Trump vil få tilslag for alle tiltakene på kort sikt, og mener det vil ta tid før en ser hvilken innvirkning det han eventuelt får gjennomslag for, får på økonomien.Det han imidlertid tror vil vise seg raskest er effekten av utenrikspolitikken med tanke på handelsavtaler og lignende.Når det gjelder en handelskrig med Kina, fremhever Lie at det vil være negativt for begge landene, men trolig mest for Kina som enda har et betydelig handelsoverskudd mot USA, og som utgjør hele 65 prosent av det tilsvarende amerikanske handelsunderskuddet. Eksport blir likevel en stadig mindre andel av kinesisk BNP; fra 39 prosent på toppen i 2006 og til 20 prosent av BNP i dag. Kina og USA er uansett best tjent med å unngå handelsbarrierer- Dette kan bidra til å forklare den kinesiske presidentens noe overraskende tale i Davos, der han snakket varmt om globalisering og frihandel, og advarte mot proteksjonisme, påpeker han.«Worst case»På spørsmål om hva som vil være «worst case»-scenario, trekker Danske-strategen frem at en innføring av tolltariffer på importen fra Kina vil kunne få store globale konsekvenser.- Innføres tolltariffer på import fra Kina vil kineserne gjøre det vanskeligere for amerikanske bedrifter å investere og operere i Kina, sier han og legger til land med nære relasjoner til USA, eksempelvis Japan, også kan bli rammet av et slikt tiltak.- I en slik situasjon med en eskalerende global handelskrig, eventuelt også kombinert med tiltagende geopolitisk risiko i Sør Kina-havet, vil den fremgangen vi har sett i verdensøkonomien de siste kvartalene kunne dempes, sier han.Dersom USA sin rolle som verdens dominerende forsvarsmakt endres, vil også det kunne være et meget dårlig scenario for verdensøkonomien, mener Lie.- Et mer innovervendt USA, som ikke vedlikeholder etablerte økonomiske, politiske og militære allianser på samme måte, vil kunne igangsette en negativ spiral av økt usikkerhet, lavere investeringsvilje og svakere økonomisk vekst, sier han.

donald trump
christian lie
danske bank
Nyheter
Børs