Firer flagg i Marine Harvest

Storaksjonær selger unna i Marine Harvest.

Adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet Roald, Berit
Børs

Folketrygdfondet har i dag solgt 175.000 aksjer i Marine Harvest ASA og eier etter dette 44.987.436 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 9,99 prosent, fremgår det av en flaggemelding.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.

marine harvest
folketrygdfondet
Nyheter
Sjømat
Børs